Стати волонтером
English EN French FR German DE Ukrainian UK
Menu

Хто отримає право не сплачувати кредит через війну?

26.01.2023
4 місяці

З 28 січня 2023 року Законом України №2823-ІХ запроваджується механізм «замороження» кредитної заборгованості з можливістю її подальшого списання для окремих категорій позичальників.

Такі зміни стали логічним продовженням прийнятих ще 15 березня минулого року законодавчих правил, якими позичальників звільнили від юридичної відповідальності за прострочення сплати кредиту на час війни. Однак низка питань, зокрема і щодо нарахування відсотків за період дії воєнного стану,  досі були неврегульовані.

Як працюватиме новий механізм і яких категорій позичальників він стосуватиметься, – розкажемо далі.

Хто зможе отримати кредитні преференції?

Ті, хто взяв споживчий кредит, предметом забезпечення якого є нерухомість (квартира, приватний будинок або ж об’єкт незавершеного будівництва), у разі, якщо вона відповідає хоча б одній з таких ознак:

1) розташована на тимчасово окупованій території або на територіях, на яких ведуться воєнні (бойові) дії;

2) пошкоджена внаслідок збройної агресії росії та може бути відновлена тільки шляхом капітального ремонту чи реконструкції;  

3) знищена внаслідок збройної агресії росії і не підлягає відновленню.  

Процес «замороження» з можливістю подальшого списання кредитів під заставу житла умовно можна  розділити на три етапи.

Перший етап: «замороження» кредиту

Спершу позичальник має звернутися до кредитора (банку чи іншої фінансової установи) із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів). Таке звернення він має подати у період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування.

Заява про призупинення сплати грошового зобов’язання має бути підписана позичальником (його представником) власноручно або шляхом накладання КЕП та надана/надіслана кредитору в оригіналі. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують факт пошкодження або знищення житла, в оригіналі або в нотаріально посвідчених копіях. Якщо йдеться про житло, яке розташоване на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, то боржник зобов’язаний подати кредитору такі документи протягом 90 днів з дня виключення території, на якій знаходиться нерухоме майно, із відповідного Переліку (в перелік періодично вносяться зміни).

У разі неподання позичальником у визначений строк вказаних документів кредитор має право вимагати відновлення сплати грошового зобов’язання, яке було наявне станом на 24 лютого 2022 року, відповідно до умов договору про споживчий кредит.

Другий етап: поновлення грошового зобов’язання

Обов’язок сплати грошового зобов’язання поновлюється з дня отримання позичальником відповідно до законодавства компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії рф нерухоме майно, що було предметом забезпечення за кредитним договором, або відновлення такого майна за рахунок держави, але не пізніше ніж через 180 днів після дня припинення чи скасування воєнного стану.

Сума нарахованих, але не сплачених за договором процентів, комісій та інших платежів за період з 24 лютого 2022 року до дати відновлення сплати грошового зобов’язання не підлягає сплаті боржником. Такі кошти мають бути відшкодовані кредитору за рахунок держави-агресора.

Позичальник зобов’язаний повідомити кредитора про факт отримання компенсації або відновлення за рахунок держави зруйнованого заставного майна протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної події. У разі неподання такого повідомлення боржник має сплатити кредитору проценти, нараховані за період такого прострочення, у подвійному розмірі.

Третій етап: анулювання заборгованості

Позичальник протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно трьом умовам.

По-перше: предметом забезпечення за договором є знищене майно, яке є або мало б стати єдиним місцем проживання сім’ї позичальника або іпотекодавця, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім’ї позичальника.

По-друге: станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів.

По-третє: метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого житла.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна всім зазначеним умовам. Після отримання такої заяви разом із підтвердними документами кредитор здійснює анулювання заборгованості та набуває право на отримання від держави Україна компенсації. Розмір такого відшкодування не може перевищувати основну суму кредиту позичальника. Інші витрати кредитора (неотримані проценти, комісії та інші доходи) – є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані за рахунок держави-агресора.

На що можуть розраховувати ті, хто взяв кредит під заставу автомобіля?

Позичальник (його представник) протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є автомобіль, знищений внаслідок збройної агресії рф, який, станом на 23 лютого 2022 року, був єдиним у сім’ї позичальника. Автомобіль вважатиметься знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно із звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт автомобіля перевищують його вартість.

2) станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

3) метою отримання кредиту є придбання автомобіля.

Для того, щоб списати таку кредитну заборгованість, боржник разом із заявою про анулювання має подати відповідні підтвердні документи.